Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 5. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 13 až 9°C.

publicita

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

                      Vodovody a kanalizace Suchov

voda                               Cena vodného a stočného

Výpočet ceny pro vodné a stočné 2020

Výpočet ceny pro vodné a stočné 2021 (205.44 kB)   

Výpočet ceny pro vodné a stočné 2022 (306.1 kB)

Výpočet ceny pro vodné a stočné 2023 (43.5 kB)

 

Pro zákazníky 

Všeobecné podmínky 

Vzor smlouva pro vodné a stočné 

Vzor potvrzení osazení vodoměru

Vzor smlouva o připojovacím poplatku vodovod 

Protokol sledování  pitné vody

1.č.150/20   4.č.630/20    7.č.1273/20    10.č.650/21 (566.45 kB)

2.č.252/20   5.č.786/20    8.č.1511/20    11.č.859/21 (1.12 MB)

3.č.439/20   6.č,1277/20  9.č.1937/20    12.č.860/21 (607.56 kB)

13.č.2027/21 (525.11 kB)  14.č.2028/21 (1.7 MB) 15.č.2311/21 (124.86 kB)

16.č.137/22 (124.88 kB)   17.č.715/22 (519.75 kB) 18.č.909/22 - č.912/22

19.č.1838/22 (124.95 kB) 20.č.253/23 (529.39 kB) 21.č.819/23 (531.65

 22.č.1397/23 (1.48 MB) 23.č.1398/23 (652.29 kB) 24.č.126/24 Typ: PDF dokument, Velikost: 125.06 kB

-------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobný popis projektu vodovod Suchov

Informace o akci

Název akce           Vodovod Suchov

Místo realizace     Obec Suchov, k.ú. Suchov

Harmonogram 

Zahájení realizace projektu 09/2018

Ukončení realizace projektu 12/2019

Cíl akce

Cílem akce bylo zajistit pro občany obce pitnou vodu. Obec je plně závislá na místních podzemních zásobách a již z předešlých let, po mimořádně suchém létě začala být situace kritická, neboť občanům začala docházet voda ve studnách.

Cílové skupiny

Obyvatelé obce

Přehledný popis akce

Stavba je stavbou veřejně prospěšnou a řeší výstavbu prameniště, jeho vystrojení a trubních řadů veřejného vodovodu s nutnými provozními objekty, jejichž realizace byla nezbytná k definitivnímu zásobování obyvatel obce vodou. V současné době jsou občané obce vázání na individuální zásobování vodou z vlastních zdrojů, kde v letním období dochází k podstatné změně v množství i kvalitě čerpané vody.

Území je částečně zastavěné, jedná se především o místní komunikace, chodníky a předzahrádky RD. Území je mírně svažité bez porostů či samostatných stromů. Převážná část dotčeného území je nezastavěná a nezpevněná. Část stavby – VODOJEM – je umístěna na lesním pozemku a zde bylo nutné provést vyčištění tohoto pozemku od náletových dřevin a vzrostlých stromů. Zdroj vody – tři vrty prameniště, jsou umístěny v lese. Zde bylo nutno provést osazení trubního řadu a oplocení vrtů s ohledem na stromy a zamezit jejich poškození a kácení.

Napojením občanů na veřejný vodovod bude zabezpečena doprava kvalitní vody ke spotřebitelům a budou nahrazeny stávající nekvalitní a nekapacitní vlastní zdroje.

Prameniště Suchov – prameniště se nachází v lesním pozemku v prostoru Kazivec mezi obcí Suchov a osadou Suchovské Mlýny. Prameniště je složeno se tří vystrojených vrtů, které bylo nutno dovystrojit osazením čerpadel a výtlačných řadů a připojit na elektro rozvody. Realizace vodorovného výtlačného potrubí od jednotlivých vrtů až do prostoru nově navrženého VDJ Suchov.

NN přípojka a NN rozvod – realizace podzemního kabelového vedení a NN přípojky. V místě určeného přípojného místa stožárová trafostanice – v blízkosti hospodářského objektu Ekofarma Balada.

CELKEM bylo provedeno 2081 m trubního řadu z materiálu PEHD 100 RC PE 110/10 mm SDR 11. V tomto jsou započteny připojovací části od jednotlivých vrtů – od HVS 3 – 13,7 m; od HVS1 – 22,2 m. Na novém řadu bylo osazeno celkem 7 ks nových podzemních hydrantů.

VDJ Suchov – 2 x 50 m3, - objekt vodojemu u hřiště – byl proveden jako podzemní typová stavba. Vodojem je navržen jako dvoukomorový objekt spojený s manipulační komorou.

ROZVODNÁ SÍŤ V OBCI SUCHOV – trubní řad od nového VDJ po celé obci oboustranně, z materiálu PEHD 100 PE RC SDR 11, celkem 3 643,5 m´, Vzhledem k výškovému osazení obce „na svahu kopce“ bylo nutno rozdělit řad na tři tlaková pásma, po trase rozvodného řadu (po obou stranách silnice) byly osazeny podzemní armaturní komory s redukčním ventilem.

Celkem bylo provedeno 3 643,5 m trubního – a v tom 480 m - PEHD 100 PE RC 160/14,6 mm, a 3163,5 m - PEHD 100 PE RC 110/10,0 mm.

PŘÍVODNÍ ŘAD SUCHOVSKÉ MLÝNY – trubní řad od VDJ po kraj osady Suchovské Mlýny, trubní řad z materiálu PEHD 100 PE RC SDR11, celkem 2 559,5 m´; z toho PE110/10 mm – 2 474,5 m a PE 160/14,6 mm – 85 m

Trubní řad z materiálu PEHD 100 PE RC SDR11, celkem 2 559,5 m´; z toho PE110/10 mm – 2 474,5 m a PE 160/14,6 mm – 85 m.

ROZVODNÁ SÍŤ V OSADĚ SUCHOVSKÉ MLÝNY – trubní řad v osadě – jednostranně podél zástavby, materiál PEHD 100 PE RC SDR11 - 110/10 mm, délka 654 m. Obdobně jako u SO 02 - Byl proveden trubní řad uložením potrubí do zemní rýhy realizované běžnou výkopovou technologií z povrchu.

PŘÍPOJKY - Vodovodní přípojka - Byly provedeny vodovodní přípojky z materiálu PEHD 100 PE 32 mm, plastové chráničce DN 90 mm po celé délce přípojky s uzávěrem u napojení na hlavní řad. Vodoměr bude osazen v připojované nemovitosti osazením vodoměrné typové šachty GEOVAG a dále bude proveden vnitřní rozvod vody k nemovitosti. Jedná se celkem o 187 ks připojovaných nemovitostí.

Celkem bude provedeno 187 přípojek v celkové délce 1619,7 m z materiálu - PEHD 100 PE RC 32/3 mm SDR11, a bude osazeno 187 ks plastových vodoměrných šachet.

 

Financování projektu:

V  roce 2018 zahájila obec realizaci projektu „Vodovod Suchov“. Předpokládané výdaje na stavební práce byly dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 53.593.048, -Kč. Na financování tohoto projektu se podílí MZe částkou 37.446.400, - Kč. Ostatní výdaje na stavbu dle smlouvy o dílo jsou 16.146.648, - Kč.

Do nutných nákladů projektu ale také patří výdaje na: autorský dozor, technický dozor, archeologický dohled, biologický dohled a geologický průzkum, které činí 692.865, - Kč.

Celkové výdaje na realizaci projektu Vodovod Suchov tedy činí 54.285.913, - Kč. Z toho na dofinancování z rozpočtu Suchov zbývá 16.839.513, - Kč, což bylo a je nad finanční možnosti obce, která hospodaří s průměrným ročním rozpočtem 9,5 mil. Kč. Obec podala žádost o dotaci z JMK ze zvláštního účtu v celkové částce 5.000.000,-Kč. Kancelář hejtmana schválila dotaci v částce 1.000.000,-Kč. Celkové náklady obce na akci vodovod jsou tedy 15.839.513,-Kč

Přípravné práce (geologické průzkumy, vybudování 3 vrtů) již obecní rozpočet významně zasáhly. Navíc při realizaci vodovodu zasáhla stavba do chodníků v celé obci, které následně musí být kompletně zrekonstruovány (předpokládaná hodnota cca 25 mil. Kč).

I přes soustředění všech dostupných finančních prostředků obce v příštích letech nebude moci obec bez dotačních prostředků pravděpodobně akci dofinancovat.

Přínos projektu pro Jihomoravský kraj

Obec se nachází v lokalitě, která je v posledních letech výrazně sužována suchem, přesto je plně závislá na místních podzemních zásobách vody. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Zajištění vlastního vodovodu byla pro obec dlouhodobě prioritní záležitostí dle strategického dokumentu „Program rozvoje obce Suchov na období 2019 -2024“, který je zpracován současně v souladu se strategickými dokumenty Jihomoravského kraje.

Dle projektové dokumentace je poloha a dimenze navržených trubních stavebních objektů v souladu se schváleným „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací JM kraje“, z něhož je vycházeno.

Zodpovědná osoba za realizaci

                                                                          Petr Horňák

                                                                         Starosta obce

voda

 

Čistírna odpadních vod a kanalizace Suchov

                                                                                 

 Celková délka kanalizačních stok v obci Suchov je 3 414,7 m jedná se o jednotnou kanalizaci, vlastníkem je obec, která je rovněž jejím provozovatelem. Obec provozuje kanalizaci jako nevýnosnou činnost. V roce 2007 byla do provozu spuštěna čistička odpadních vod jak na Suchově, tak v Suchovských Mlýnech. Obec tím vlastní dvě čističky odpadních vod, na Suchově máme mechanicko-biologickou ČOV s denním množstvím odpadních vod 87,4 m³/den a v Suchovských Mlýnech ČOV typovou AS-VARIO comp 60 N.

Od 1.1.2016 zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku zavedení stočného v obci. Čistička bude v provozu už desátý rok a náklady na její provoz se tím zvedají. Dle zákona obec musí vytvářet fond oprav jak na ČOV, tak na kanalizaci. Provoz ČOV vyjde obec ročně cca 300 000,-Kč, a to je běžný provoz s malým procentem oprav.

ČOV

Povinnost napojení na kanalizaci

Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím Obce nebo příslušným vodoprávním úřadem. (Obec zatím spoléhá na to, že se všichni připojí dobrovolně, protože je to ekonomicky nejvýhodnější možnost nakládání s odpadními vodami.)

 

V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Stejný zákon nedovoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky nebo domovní čistírny odpadních vod.

Pokud někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV či septiku, je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat a předkládat vodoprávnímu úřadu.

O provozování septiků vůbec neuvažujte, protože septik nikdy nemůže vyhovět limitům stanoveným na jednotlivé znečišťující látky.

Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na čistírnu odpadních vod). Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku, příslušný stavební úřad může v případě pochybností dát příkaz majiteli k provedení zkoušky těsnosti žumpy. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.

Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu také Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žumpy v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč dle §38 odst. 6 a § 118 vodního zákona.

 Z výše uvedeného vyplývá, že v případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné) Vám mohou být vyměřeny nebo dokonce opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty.

 

Prosíme tedy občany, aby uvedená fakta respektovali a v co nejkratší době napojili svoji nemovitost na obecní kanalizaci.